FilMton / Sounddesign

  • Synchron / Voice Over
  • Set Ton / O-Ton Recording
  • Sounddesign
  • Filmmischung bis 7.1 Surround